มัธยมศึกษาปีที่ 1

    - โครงการภาษาอังกฤษ - ภาษาจีน (ECP)

    - โครงการวิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์ (SMP)

    - โครงการดนตรี - กีฬา (MSP)